LISÄTIETOJA TIETOJEN KÄSITTELYSTÄ SUUNTO-SOVELLUKSESSA JA SPORTS TRACKERISSA

KEITÄ OLEMME?

Suunto- ja Sports Tracker -sovellukset muodostavat jaetun urheiluyhteisön, jonka nimi on Sports Tracker -yhteisö. Yhteisön ja siihen liittyvien sovellusten teknisestä toimituksesta vastaa Amer Sports Digital Services Oy, joka on osa Amer Sports -konsernia. Lisätietoja Amer Sports -konsernista ja sen tuotemerkeistä on osoitteessa [www.amersports.com].

TILISI SPORTS TRACKER -YHTEISÖSSÄ

Kaikki Sports Tracker -yhteisön sovellukset käyttävät samaa pilvipalvelua tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn. Tilit ovat yhteisiä kaikille sovelluksille. Mikäli sinulla on jo esimerkiksi Sports Tracker -tili ja haluat käyttää Suunto-sovellusta, voit kirjautua Suunto-sovellukseen Sports Tracker -tililläsi. Jos tunnistaudut Facebook-tililläsi, järjestelmä tunnistaa sinut automaattisesti samana henkilönä kaikissa sovelluksissa.

Vastaavasti kaikki aktiviteettihistoriaan ja muihin tietoihin tehdyt muutokset ja poistot näkyvät heti kaikissa sovelluksissa. Huomaa, että Sports Tracker -yhteisön eri tilejä ei voi sulauttaa.

Suunto Movescountin käyttäjien on luotava uusi tili Suunto-sovellusta varten.

MITÄ TIETOJA MINUSTA NÄKYY JA MISSÄ?

Oletusarvoisesti kaikki tietosi ovat yksityisiä, lukuun ottamatta julkista profiiliasi, jonka avulla ystäväsi pystyvät löytämään sinut. Voit vapaasti päättää, mitä tietoja lisäät profiilisivullesi.

Julkinen profiili näkyy koko Sports Tracker -yhteisölle nimellä tai sähköpostiosoitteella haettaessa. Tämä tarkoittaa, että kun lisäät julkiseen profiiliisi tietoja yhdessä Sports Tracker -yhteisön sovelluksessa, julkinen profiilisi näkyy myös muissa yhteisön sovelluksissa. Profiilisivullasi näkyvät julkisesti seuraavat tiedot:

Aktiviteetin (taiharjoituksen)näkyvyys on asetus, joka määrää kunkin seuratun tai lokiin kirjatun aktiviteetin jakamistason. Selkeyden vuoksi aktiviteetit on oletusarvoisesti määritetty yksityisiksi. Voit valita kolmesta näkyvyysvaihtoehdosta.

Jotta voimme luoda tietynlaista anonyymia dataa, kuten käyttäjien suosimien reittien perusteella muodostettuja lämpökarttoja, jotkin toiminnot tarjoavat mahdollisuuden sallia sijaintitietojen keräämisen aktiviteeteistasi niitä koskevien näkyvyysasetusten mukaisesti.

Lisäksi jotkin ominaisuudet antavat mahdollisuuden sallia tiettyjen sijaintitietojen automaattisen keräämisen laitteesta sovellukseen, kun laite liitetään sovellukseen.

Yllä mainitun lisäksi voit myös halutessasi jakaa aktiviteettejasi ulkoisissa palveluissa, kuten Facebookissa. Tässä tapauksessa harjoitukseen luodaan erityislinkki, jota napsauttamalla kuka tahansa voi tarkastella aktiviteettia.

Tulostaulu-näkymässä näkyvät sinun ja seuraamiesi käyttäjien viikoittaiset kokonaistiedot. Vastaavasti seuraajiksi hyväksymäsi käyttäjät näkevät seuraavat tietosi:

Huomaa, että eri sovellusversiot voivat vaihdella hieman eivätkä välttämättä näytä kaikkia tietoja.

MITÄ TIETOJA PALVELUISSA KERÄTÄÄN?

Palvelut voivat kerätä jäljempänä mainittuja tietoja suoraan sinulta ja laitteeltasi sen mukaan, mitä laitteita aktiviteettien seurantaan käytät ja mitä ominaisuuksia niissä on käytössä.

Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat tarpeellisia palvelujen tarjoamisen ja niiden toimivuuden ja turvallisuuden varmistamisen kannalta. Jäljempänä lueteltujen tietojen lisäksi keräämme anonyymeja tilastollisia sovellusten, palvelujen ja tuotteiden käyttötietoja, jotta voimme parantaa tuotteiden ja palvelujen laatua ja ominaisuuksia. Huomaa, että sovellusten, palvelujen ja tuotteiden anonyymit tiedot saattavat sisältää tiettyjä sijaintitietoja sovellusten, palvelujen ja tuotteiden käyttäjien usein käyttämistä reiteistä, jos käyttäjä on omalta osaltaan ottanut niiden keräyksen käyttöön. Palvelu käyttää myös evästeitä. Lisätietoa evästeiden käytöstä saat tietosuojakäytännöstä.

Keräämme seuraavia tietoja:

Jos palveluun kirjautumiseen käytetään Facebook-tiliä ja -tunnistetietoja, saamme Facebookilta käyttäjää koskevia tietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, profiilikuva ja kaverilista (jotta voimme kertoa käyttäjälle, ketkä tämän kavereista ovat jo liittyneet palveluihin tai kun nämä liittyvät niihin myöhemmin). Jos et halua luovuttaa tällaisia tietoja, sinun täytyy muokata Facebookin yksityisyysasetuksia. Lue lisätietoja varten asiaa koskevat Facebookin tietosuojalausunnot ja ohjeet.

Joitakin yhdessä sovelluksessa näkyviä urheilutietoja ei välttämättä näytetä kaikissa muissa sovelluksissa. Tällaisia sovelluskohtaisia tietoja käsittelevät ainoastaan rekisterinpitäjä (katso kohta 9) ja Amer Sports Digital Services Oy Sports Tracker -yhteisön teknisten palvelujen toimittajana sekä niiden alikäsittelijät kohdan 6 mukaisesti. Kaikki muut tiedot jaetaan Sports Tracker -yhteisöön kaikkiin sovelluksiin, jotka olet ottanut käyttöön kohdassa 2 kuvatulla tavalla.

KÄYTÖN TARKOITUKSET JA LAILLISET PERUSTEET

Kerättyjä tietoja käytetään tietosuojakäytännössämme lueteltujen tarkoitusten lisäksi sovelluspalvelujen ja asiakaspalvelun tuottamiseen kohdassa 4 tarkemmin kuvatulla tavalla. Käytämme tietoja myös markkinointiin ja profilointiin, esimerkiksi tarjotaksemme sinulle palvelujen avulla tallentamiisi aktiviteetteihin perustuvaa mukautettua sisältöä ja kehittääksemme palvelujamme.

Käsittelyn oikeuttavat lailliset perusteet ovat asiakkaan sopimusvelvoitteiden täyttäminen (sopimus muodostuu palvelun käyttöehdoista ja tietosuojakäytännöstä) ja Suunnon / Sports Trackerin oikeutettu etu ja/tai käyttäjän suostumus.

Suunnon / Sports Trackerin oikeutettuja etuja ovat suoramarkkinointi ja palvelujen kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen sekä muu käyttö, joka on sovellettavien lakien perusteella Suunnon / Sports Trackerin oikeutetun edun mukaista. Kuten tietosuojakäytännössä tarkemmin määritellään, voit milloin tahansa vastustaa henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä suoramarkkinointi- ja profilointitarkoituksiin. Huomaa kuitenkin, että tämä ei vaikuta palveluissa näytettävien mainosten määrään vaan siihen, ettei markkinointia kohdisteta sinulle keräämiemme tietojen perusteella. Suostumuksellasi käsittelemme esimerkiksi biometrisiä terveystietojasi, kuten syke-, palautumis- ja sijaintitietoja.

TIETOJEN SIIRROT JA VASTAANOTTAJAT

Henkilötietosi, joita kerätään palveluun ja sen kautta, jaetaan seuraaville tahoille:Meillä on alihankkijoita, myyjiä ja konserniyrityksiä sekä Euroopan talousalueella (ETA) että sen ulkopuolella. Sen vuoksi tietoja on tarpeen siirtää kolmansiin maihin, kuten Kiinaan ja Yhdysvaltoihin.

Kuten tietosuojakäytännössä tarkemmin kuvataan, pyrimme aina varmistamaan, että siirto suojataan asianmukaisilla, yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) luetelluilla turvatoimilla ja että kyseiset kolmannet osapuolet käyttävät tietoja ainoastaan Suunnon / Sports Trackerin palvelujen tuottamiseen eivätkä mihinkään muihin tarkoituksiin. Käytämme siirroissa yleensä Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita, ellei käytettävissä ole muita keinoja, kuten Privacy Shield -järjestelyä.

OIKEUTESI JA TIETOJEN POISTAMINEN

Sinulla on erilaisia henkilötietojasi koskevia oikeuksia, jotka on määritelty tarkemmin tietosuojakäytännössä.

Sports Tracker- ja Suunto-sovellukset ovat osa Sports Tracker -yhteisöä, joten näiden oikeuksien käyttö vaikuttaa kuitenkin kaikkiin yhteisön sovelluksiin.

Tämä tarkoittaa, että tietojen tai tilin poistaminen tai suostumuksen peruminen käyttäjän suostumukseen perustuvalta käsittelyltä vaikuttaa heti kaikkiin palveluihin. Et esimerkiksi voi poistaa tiliä Suunto-sovelluksesta ja käyttää samaa tiliä Sports Trackerissa. Jos pyydät meitä poistamaan henkilötietosi, tiedot poistetaan vastaavasti kaikista sovelluksista yhtä aikaa, etkä tämän seurauksena voi enää käyttää palveluja.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötiedoistasi, Suunnon yhteystiedot ovat osoitteessa [suunto.com/support] ja Sports Trackeriin saa yhteyden [Sports Trackerin yhteydenottolomakkeella].

TIETOJEN SÄILYTYS

Tietojasi säilytetään niin kauan kuin sinulla on tili palveluissa ja kohtuullisen ajan tilin sulkemisen jälkeen, elleivät sovellettavat lait tai säädökset vaadi tietojen säilyttämistä kauemmin. Jos tietojen säilytys on lakisääteistä (esim. takuu- tai kirjanpitosyistä), emme voi poistaa tietojasi aiemmin edes pyynnöstäsi. Meillä saattaa myös olla velvollisuus säilyttää tietojasi tässä mainittua kauemmin, esimerkiksi sopimussyistä tai oikeusriidan käsittelyn vuoksi. Tällaisissa tapauksissa säilytämme tietojasi vain niin kauan, kuin se on kyseisistä syistä välttämätöntä.

KUKA ON REKISTERINPITÄJÄ?

Rekisterinpitäjä on sovelluksen (Suunto-sovellus / Sports Tracker) tarjoava ja henkilötietojesi käsittelystä vastaava yhtiö. Sinun tulee ottaa yhteys rekisterinpitäjään, jos sinulla on kysyttävää henkilötiedoistasi.

Suunto-sovelluksen rekisterinpitäjä on Suunto Oy (Tammiston Kauppatie 7B, 01510 Vantaa). Voit ottaa yhteyden Suuntoon edellä kohdassa 7 tai sen tietosuojakäytännössä mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Sports Tracker -sovelluksen rekisterinpitäjä on Amer Sports Digital Services Oy (Tammiston Kauppatie 5, 01510 Vantaa). Voit ottaa yhteyden Amer Sports Digital Services -yhtiöön edellä kohdassa 7 tai sen tietosuojakäytännössä mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Suunto Oy ja Amer Sports Digital Services Oy ovat Amer Sports -konsernin tytäryhtiöitä. Amer Sports Corporationin tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Amer Sports Corporation, c/o Legal, DPO, Konepajankuja 6, 00510 Helsinki.