DODATKOWE INFORMACJE ODNOŚNIE DO PRZETWARZANIA DANYCH W APLIKACJACH SUUNTO I SPORTS TRACKER

KIM JESTEŚMY?

Aplikacje Suunto i Sports Trackers tworzą wspólną społeczność, nazywaną Społecznością Sports TrackerSpołeczność i wszystkie łączące się z nią aplikacje są obsługiwane od strony technicznej przez firmę Amer Sports Digital Services Oy, będącej częścią Grupy Amer Sports. Więcej informacji o grupie Amer Sports Group i jej markach można znaleźć na stronie [www.amersports.com].

KONTO UŻYTKOWNIKA W SPOŁECZNOŚCI SPORTS TRACKER

Wszystkie aplikacje w społeczności Sports Tracker korzystają z tej samej usługi w chmurze do zapisywania i przetwarzania danych. Wszystkie aplikacje używają tych samych kont, co w praktyce oznacza, że jeśli posiadasz już konto Sports Tracker i zechcesz rozpocząć korzystanie z aplikacji Suunto, możesz po prostu zalogować się do aplikacji Suunto za pomocą konta Sports Tracker. Jeśli logujesz się za pomocą konta Facebook, automatycznie rozpoznamy Cię we wszystkich aplikacjach.

Podobnie jest z wszelkimi zmianami i usunięciami dokonanymi w historii aktywności a także z innymi informacjami; są one natychmiast widoczne we wszystkich aplikacjach. Należy pamiętać, że oddzielne konta w społeczności Sports Tracker nie mogą zostać połączone.

Użytkownicy Suunto Movescount muszą utworzyć nowe konto dla aplikacji Suunto.

JAKIE DANE UŻYTKOWNIKA SĄ WIDOCZNE I GDZIE?

Domyślnie wszystkie dane użytkownika są prywatne, z wyjątkiem profilu publicznego, dzięki czemu Twoi znajomi mogą łatwo Cię odnaleźć. Możesz swobodnie decydować, jakie informacje dodasz do strony profilu.

Profil publiczny jest widoczny w całej społeczności Sports Tracker podczas wyszukiwania według nazwiska lub adresu e-mail. Oznacza to, że gdy dodasz dane do swojego profilu publicznego w jednej z aplikacji w społeczności Sports Tracker, ten profil będzie również widoczny w innych aplikacjach. Strona profilu publicznego użytkownika wyświetla następujące dane:

Widoczność aktywności (lubtreningu) oznacza udostępnianie wybranej, zaobserwowanej lub ręcznie zarejestrowanej czynności. Dla uproszczenia i przejrzystości domyślna widoczność aktywności jest ustawiona jako prywatna. Dostępne są trzy opcje widoczności:

W celu utworzenia pewnych anonimowych danych, takich jak mapy tras często używanych przez użytkowników, aplikacja może wykorzystywać pewne funkcje, które pozwalają na gromadzenie określonych danych o lokalizacji podczas treningu, zgodnie z odpowiednimi opcjami widoczności.

Ponadto pewne funkcje pozwalają włączyć automatyczne zbieranie niektórych danych o lokalizacji z urządzenia do aplikacji, gdy urządzenie połączy się z aplikacją.

Oprócz powyższych możliwości, można również udostępnić swoją aktywność w serwisie zewnętrznym, takim jak Facebook. W takim przypadku tworzony jest specjalny link, a każda osoba podążająca za tym linkiem może uzyskać wzgląd do wybranej aktywności lub treningu.

Tabela najlepszych wyników wyświetla cotygodniowe informacje dotyczące Ciebie i obserwowanych przez Ciebie osób. Podobnie osoby, które znajdują się w Twoim gronie obserwujących mogą wyświetlić Twoje informacje, takie jak:

Należy pamiętać, że poszczególne wersje aplikacji mogą się nieznacznie od siebie różnić i mogą nie zawierać wszystkich szczegółów.

JAKIE DANE SĄ ZBIERANE W USŁUGACH?

Usługi mogą zbierać następujące dane bezpośrednio od Ciebie i z Twojego urządzenia, w zależności od tego, z jakich urządzeń korzystasz do mierzenia swojej aktywności oraz od liczby używanych funkcji.

Dane oznaczone gwiazdką (*) są niezbędne, abyśmy mogli świadczyć usługi oraz zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo. Oprócz danych wymienionych poniżej zbieramy także anonimowe dane statystyczne dotyczące użytkowania aplikacji, usług i produktów w celu poprawy ich jakości i funkcji. Należy pamiętać, że anonimowe dane aplikacji, usług i produktów mogą obejmować pewne dane lokalizacji dotyczące tras często używanych przez użytkowników aplikacji, usług i produktów, pod warunkiem, że gromadzenie tych informacji zostało umożliwione przez poszczególnych użytkowników. Ponadto usługa korzysta również z plików cookie. Więcej informacji o korzystaniu z plików cookie znajduje się w polityce prywatności.

Gromadzimy następujące informacje:

Jeśli zdecydujesz się użyć swojego konta na Facebooku i danych logowania do korzystania z naszych usług, otrzymamy dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, płeć i zdjęcie profilowe oraz lista znajomych z Facebooka (aby poinformować, który ze znajomych ma już konto lub później dołączył do usług). Jeśli nie chcesz przekazywać nam takich informacji, należy zmienić ustawienia prywatności na swoim koncie na Facebooku; prosimy więc zapoznać się z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie prywatności i instrukcjami z Facebooka, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Niektóre dane sportowe wyświetlane w jednej aplikacji mogą nie być dostępne do wyświetlania w innych aplikacjach. Takie dane specyficzne dla aplikacji będą przetwarzane wyłącznie przez administratora danych (patrz sekcja 9) i Amer Sports Digital Services Oy, jako dostawcę usług technicznych Wspólnoty Sports Tracker i ich podwykonawców zgodnie z sekcją 6.Wszystkie pozostałe dane są udostępnione w społeczności Sports Tracker we wszystkich używanych aplikacjach, według informacji zawartych w sekcji 2.

CELE I PODSTAWY PRAWNE UŻYTKOWANIA

Oprócz celów wymienionych w Polityce prywatności, zebrane dane są wykorzystywane do świadczenia usług aplikacyjnych, a także do obsługi klienta, zgodnie z opisem w sekcji 4. Dane te wykorzystujemy również do celów marketingowych i profilowania, na przykład w celu dostarczenia spersonalizowanych treści w oparciu o działania rejestrowane w usługach oraz w celu rozwoju usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy z klientem (zawartej na podstawie Warunków świadczenia usług i Polityki prywatności), realizacja uzasadnionego interesu firmy Suunto/Sports Tracker i/lub zgoda użytkownika.

Podstawowym interesem firmy Suunto/Sports Tracker jest bezpośredni marketing oraz rozwój, ulepszanie i ochrona usług, a także inne zastosowania zgodne z prawnymi interesami firmy Suunto/Sports Tracker określonymi w obowiązujących przepisach. Zgodnie z definicją zawartą w Polityce prywatności, użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach bezpośredniego marketingu i profilowania. Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na ilość reklam wyświetlanych w usługach, ale spowoduje, że taki marketing nie będzie nakierowany na potrzeby użytkownika ustalane na podstawie danych, które zbieramy. Po uprzednim wyrażeniu zgody, przetwarzamy na przykład dane biometryczne dotyczące zdrowia, takie jak tętno, regeneracja i dane dotyczące lokalizacji.

PRZEKAZYWANIE I ODBIERANIE DANYCH

Dane osobowe użytkownika gromadzone na potrzeby usługi i za jej pośrednictwem są udostępniane:Naszym podwykonawcom, dostawcom i spółkom należącym do grupy, które znajdują się zarówno w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), jak i poza nim, dlatego konieczne jest przekazywanie informacji do krajów trzecich, takich jak Chiny i USA.

Wedle informacji zawartych w Polityce Prywatności, zawsze dbamy o to, żeby transfer danych odbywał się przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, określonych w OROD, jak również o to, żeby strony trzecie używały danych tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług dla Suunto/Sports Tracker. Jeśli nie ma innych dostępnych środków, takich jak rozwiązanie w postaci Tarczy Prywatności, do transferu używamy zwykle standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

  1. PRAWA UŻYTKOWNIKA I USUWANIE DANYCH

Zgodnie z dalszym opisem w Polityce prywatności, użytkownik posiada pewien zakres praw związanych ze swoimi danymi osobowymi.

Biorąc pod uwagę, że aplikacje Sports Tracker i Suunto są częścią społeczności Sports Tracker, korzystanie z tych praw będzie miało wpływ na wszystkie zastosowania w obrębie społeczności.

Oznacza to, że usunięcie danych lub konta bądź wycofanie zgody na takie przetwarzanie, które odbywa się na podstawie zgody, wpływa na wszystkie usługi jednocześnie. Na przykład: Nie można usunąć konta z aplikacji Suunto i nadal używać tego samego konta w Sports Tracker. Ponadto, w przypadku prośby o usunięcie danych osobowych, będzie to również egzekwowane we wszystkich aplikacjach jednocześnie, co sprawi, że nie będzie możliwe dalsze korzystanie z usług.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych, dane kontaktowe do Suunto są dostępne na stronie [suunto.com/support], a kontakt do Sports Tracker można uzyskać poprzez [Sports Tracker Contact Form].

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane użytkownika będą przechowywane przez czas posiadania konta w usługach i przez pewien czas po zrezygnowania z korzystania z usług, chyba że obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze wymagają od nas przechowywania danych przez dłuższy czas. Jeśli dane użytkownika są przechowywane zgodnie z wymogami prawnymi (np. z przyczyn gwarancyjnych lub księgowych), nie jesteśmy w stanie usunąć ich wcześniej, nawet na życzenie użytkownika. Możemy być również zobowiązani do przechowywania danych użytkownika dłużej niż podano w niniejszym dokumencie, na przykład w celu wyegzekwowania umowy lub rozstrzygnięcia sporu prawnego. W takich przypadkach przechowujemy dane użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do tego celu.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administrator danych to przedsiębiorstwo, które udostępnia aplikację (Sunnto App / Sports Tracker) i jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych użytkownika. W przypadku pytań dotyczących danych osobowych należy zawsze kontaktować się z administratorem danych.

Administratorem danych aplikacji Suunto jest Suunto Oy (Tammiston Kauppatie 7B, 01510 Vantaa, Finlandia). Dane kontaktowe do firmy Suunto są dostępne powyżej, w sekcji numer 7, jak również w dokumencie o Polityce Prywatności firmy.

Administratorem danych Sports Tracker jest Amer Sports Digital Services Oy (Tammiston Kauppatie 5, 01510 Vantaa, Finlandia). Dane kontaktowe do firmy Amer Sports Digital Services Oy są dostępne powyżej, w sekcji numer 7, jak również w dokumencie o Polityce Prywatności firmy.

Suunto Oy i Amer Sports Digital Services Oy są podmiotami zależnymi firmy Amer Sports Corporation. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Amer Sports Corporation to:

Amer Sports Corporation, c/o Legal, DPO, Konepajankuja 6, 00510 Helsinki, Finland.