DALŠÍ INFORMACE O POSTUPECH VE VZTAHU K ÚDAJŮM V APLIKACÍCH SUUNTO A SPORTS TRACKER

1 KDO JSME?

Aplikace Suunto a aplikace Sports Tracker tvoří sdílenou sportovní komunitu, která se nazývá komunita Sports Tracker. Tato komunita a všechny aplikace, které se k ní připojují, mají technické zajištění od společnosti Amer Sports Digital Services Oy, jež je součástí skupiny Amer Sports. Další informace o skupině Amer Sports a jejích značkách naleznete na adrese www.amersports.com.

2 VÁŠ ÚČET V KOMUNITĚ SPORTS TRACKER

Všechny aplikace v rámci komunity Sports Tracker využívají pro ukládání a zpracování údajů stejnou cloudovou službu. Všechny tyto aplikace používají stejné účty, což v praxi znamená, že pokud již máte účet Sports Tracker a přejete si začít používat aplikaci Suunto, stačí se přihlásit do aplikace Suunto s využitím účtu Sports Tracker. Pokud používáte pro ověření totožnosti účet Facebook, budete automaticky rozpoznáni jako tatáž osoba ve všech aplikacích.

Podobně platí, že jakékoli změny nebo mazání údajů o historii aktivit či jiných informací bude okamžitě viditelné ve všech aplikacích. Současně ale upozorňujeme, že oddělené účty v rámci komunity Sports Tracker není možné spojit.

Uživatelé systému Suunto Movescount si musí pro novou aplikaci Suunto vytvořit nový účet.

3 JAKÉ ÚDAJE O MNĚ JSOU VIDITELNÉ A KDE?

Ve výchozím nastavení jsou všechny údaje soukromé, kromě veřejného profilu, který umožňuje, aby vás našli vaši přátelé. Je na vašem svobodném rozhodnutí, jaké informace umístíte na svou profilovou stránku.

Veřejný profil je možné vyhledávat podle jména nebo e-mailu a je viditelný v rámci celé komunity Sports Tracker. Na vaší profilové stránce se veřejně zobrazují následující údaje:

Viditelnost aktivity (nebolicvičení) znamená, že má každá taková měřená nebo zaznamenaná aktivita nastaveno sdílení. Pro jednoduchost a jasnost jsou vaše aktivity ve výchozím nastavení soukromé. Možnosti sdílení, ze kterých můžete vybírat:

Kromě výše uvedeného se též můžete rozhodnout sdílet své aktivity prostřednictvím externí služby, například Facebooku. V tomto případě je vytvořen speciální odkaz na aktivitu a kdokoli, kdo odkaz otevře, může mít k aktivitě přístup.

Žebříčky: zobrazují jednoduché souhrnné týdenní informace o vás a osobách, které sledujete. Podobně platí, že ti, kteří sledují vás, mohou vidět vaše informace:

Upozorňujeme, že různé verze aplikací se mohou mírně odlišovat a nemusí obsahovat všechny detaily.

4 JAKÉ ÚDAJE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY SLUŽBAMI?

Služby mohou shromažďovat následující údaje přímo od vás a z vašeho zařízení, v závislosti na tom, jaké zařízení používáte k měření aktivity a kolik funkcí používáte. Údaje označené hvězdičkou (*) jsou pro nás nezbytné, abychom mohli poskytovat služby a zajistit jejich řádné fungování a bezpečnost. Kromě níže uvedených údajů shromažďujeme anonymní statistické údaje o využívání aplikace, služeb a produktů za účelem zvyšování kvality a zlepšování funkcí produktů a služeb. Služba také využívá soubory cookie. Prostudujete si další informace o souborech cookie v zásadách ochrany soukromí.

Shromažďujeme

Pokud se rozhodnete používat svůj facebookový účet a přihlašovací údaje k přihlašování ke službám, obdržíme od Facebooku údaje jako vaše jméno, e-mailovou adresu, datum narození, pohlaví, profilovou fotografii a seznam přátel (abychom vás mohli informovat, kdo z vašich přátel se ke službám již připojil nebo tak učiní později). Pokud si přejete neposkytovat nám takové informace, musíte změnit své nastavení soukromí ve facebookovém účtu, a proto si projděte příslušná prohlášení Facebooku o ochraně soukromí a pokyny, kde najdete další informace.

5 ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD POUŽITÍ ÚDAJŮ

Kromě účelů uvedených v zásadách ochrany osobních údajů se shromážděné údaje používají k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby aplikací a služby pro zákazníky, jak se dále popisuje v sekci 4. Údaje také používáme k marketingovým účelům a k profilaci, například k tomu, abychom vám mohli poskytovat přizpůsobený obsah na základě aktivit, které zaznamenáváte pomocí služeb, a pro účely vývoje služeb.

Příslušné právní základy zpracování jsou plnění smlouvy se zákazníkem (která sestává ze smluvních podmínek služby a zásad ochrany soukromí), naplňování legitimních zájmů společností Suunto a Sports Tracker a/nebo váš souhlas.

Legitimním zájmem společností Suunto a Sports Tracker je přímý marketing a vývoj, zdokonalování a ochrana služeb a další použití, které je slučitelné s legitimním zájem společností Suunto a Sports Tracker, jak je definován v příslušných zákonech. Jak se dále definuje v zásadách ochrany osobních údajů, můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu a pro účely profilace. Berte však na vědomí, že tímto nebude nijak dotčeno množství reklamy zobrazované ve službách, ale výsledkem bude, že takové marketingové aktivity nebudou cíleny na vás na základě shromážděných údajů. Na základě vašeho souhlasu zpracováváme například vaše biometrické a zdravotní údaje, jako je tepová frekvence, doba zotavení a údaje o poloze.

6 PŘENOSY ÚDAJŮ A JEJICH PŘÍJEMCI

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme pro služby a prostřednictvím služby, sdílíme s následujícími subjekty:

Naši subdodavatelé, dodavatelé a společnosti ze skupiny sídlí v Evropském hospodářském prostoru (EHP) i mimo něj, a proto je nezbytné přenášet informace i do třetích zemí, například do Číny nebo USA.

Jak se dále popisuje v zásadách ochrany soukromí, vždy zajišťujeme, aby přenos probíhal s využitím příhodných bezpečnostních opatření uvedených v nařízení GDPR a aby takové třetí strany používaly údaje pouze k poskytování služeb pro Suunto a Sports Tracker a nikoli pro žádné jiné účely. Obvykle při přenosu údajů využíváme standardní smluvní doložky Evropské komise, pokud není k dispozici jiný vhodný postup, jakým je například štít na ochranu soukromí.

7 VAŠE PRÁVA A MAZÁNÍ ÚDAJŮ

Máte několik práv týkajících se vašich osobních údajů, jak se dále uvádí v zásadách ochrany soukromí.

Vzhledem k tomu, že aplikace Sports Tracker a Suunto jsou součástí komunity Sports Tracker, uplatnění těchto práv bude mít však dopad na všechny aplikace v rámci komunity.

To znamená, že smazání údajů nebo účtu nebo odebrání souhlasu s takovým zpracováním, které se provádí na základě souhlasu, bude mít dopad na všechny služby současně. Například: Nemůžete smazat účet aplikace Suunto a stále používat stejný účet v aplikaci Sports Tracker. Také platí, že pokud nás požádáte o odstranění osobních údajů, proběhne odstranění současně ze všech aplikací, následně již nebudete moci služby používat.

Pokud si nás přejete kontaktovat ohledně vašich osobních údajů, jsou kontaktní údaje společnosti Suunto k dispozici na adrese suunto.com/support, ve vztahu k aplikaci Sports Tracker použijte kontaktní adresu support\@sports-tracker.mail.helpshift.com.

8 UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše údaje budou uloženy během doby, kdy máte účet ve službách, a po přiměřené období poté, pokud platné zákony nebo předpisy nevyžadují, abychom údaje uchovávali po delší období. Pokud jsou vaše údaje ukládány na základě právního požadavku (např. z důvodu záručních nebo účetních), nejsme schopni je smazat dříve, a to ani na vaši žádost. Můžeme být také povinni uchovávat vaše údaje po delší dobu, než se zde uvádí, například za účelem vynucování smlouvy nebo řešení právního sporu. V takových případech budeme vaše údaje uchovávat pouze tak dlouho, jak je to pro uvedené účely nezbytné.

9 KDO JE SPRÁVCEM ÚDAJŮ?

Správcem údajů ve vztahu k údajům aplikace Suunto je společnost Suunto Oy (Tammiston Kauppatie 7B, 01510 Vantaa, Finsko). Společnost Suunto můžete kontaktovat s využitím kontaktních údajů uvedených v části 7 výše.

Správcem údajů ve vztahu k údajům aplikace Sports Tracker je společnost Amer Sports Digital Services Oy (Tammiston Kauppatie 5, 01510 Vantaa, Finsko). Společnost Amer Sports Digital Services můžete kontaktovat s využitím kontaktních údajů uvedených v části 7 výše.

Společnosti Suunto Oy i Amer Sports Digital Services Oy jsou dceřinými společnostmi společnosti Amer Sports Corporation. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Amer Sports Corporation jsou:

Amer Sports Corporation

c/o Legal, DPO

Konepajankuja 6

00510 Helsinki, Finsko