YTTERLIGARE INFORMATION OM DATAMETODER I SUUNTO-APPEN OCH SPORTS TRACKER

VILKA ÄR VI?

Suunto-appen och Sports Tracker-appen bildar en idrottsgemenskap som kallas Sports Tracker Community. Gemenskapen och alla appar som ansluter till den tillhandahålls tekniskt under Amer Sports Digital Services Oy, en del av Amer Sports Group. Du hittar mer information om Amer Sports Group och dess varumärken på [www.amersports.com].

DITT KONTO I SPORTS TRACKER COMMUNITY

Alla appar inom Sports Tracker Community använder samma molntjänst för att spara och bearbeta data. Alla appar använder samma konton, vilket i praktiken betyder att om du till exempel redan har ett Sports Tracker-konto och vill börja använda Suunto-appen, kan du helt enkelt logga in på Suunto-appen med ditt Sports Tracker-konto. Om du använder ditt Facebook-konto för autentisering känns du automatiskt igen som samma person i alla appar.

På samma sätt kan alla ändringar eller borttagningar du gör i din aktivitetshistorik eller annan information synas direkt i alla appar. Observera att separata konton i Sports Tracker Community inte kan slås samman.

Suunto Movescount-användare måste skapa ett nytt konto för Suunto-appen.

VILKA UPPGIFTER OM MIG ÄR SYNLIGA OCH VAR?

Som standard är alla dina uppgifter privata, förutom din offentliga profil, så att dina vänner kan hitta dig. Du bestämmer själv vilken information som du lägger till på din profilsida.

En offentlig profil är synlig i hela Sports Tracker Community när du söker på namn eller e-post. Detta innebär att när du lägger till data till din offentliga profil i en av apparna i Sports Tracker Community, visas din offentliga profil också i de andra apparna. Din profilsida visar följande uppgifter offentligt:

Synlighet för en aktivitet (eller ettträningspass) innebär delningsinställningen för varje spårad eller loggad aktivitet. För enkelhet och tydlighet är standardsynligheten för dina aktiviteter privat. Det finns tre synlighetsalternativ att välja mellan:

För att skapa vissa anonyma data, t.ex. värmekartor för spår som ofta används av användare, kan det finnas vissa funktioner som låter dig aktivera insamling av viss platsinformation under dina aktiviteter, som anges i tillämpliga synlighetsalternativ.

Dessutom kan det också finnas vissa funktioner som gör att du kan aktivera automatisk insamling av viss platsinformation från din enhet till appen när din enhet ansluts till appen.

Utöver ovanstående kan du också välja att dela din aktivitet i en extern tjänst, som Facebook. I det här fallet skapas en särskild länk till din aktivitet, och alla som följer den länken kan komma åt aktiviteten.

VynLedartavla visar total information per vecka om dig och de personer du följer. På samma sätt kan personer som du har accepterat följa dig se din information:

Observera att olika appversioner kan skilja sig något åt och kanske inte innehåller alla detaljer.

VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN MED TJÄNSTERNA?

Tjänsterna kan samla in följande uppgifter direkt från dig och från din enhet, beroende på vilka enheter du använder, för att mäta din aktivitet och hur många funktioner du använder.

De uppgifter som är markerade med (*) är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna och se till att de fungerar och är säkra. Förutom de uppgifter som anges nedan samlar vi in anonyma statistiska användningsdata för appar, tjänster och produkter för att förbättra kvaliteten och funktionerna hos produkterna och tjänsterna. Observera att anonyma data om appar, tjänster och produkter kan innehålla viss platsinformation om spår som ofta används av användarna av appar, tjänster och produkter, när sådan insamling har aktiverats av enskilda användare. Tjänsten använder också cookies. Läs mer om användningen av cookies i vår sekretesspolicy.

Vi samlar in följande information:

Om du bestämmer dig för att använda ditt Facebook-konto och -uppgifter för att logga in på tjänsterna, kommer vi att få uppgifter som ditt namn, e-postadress, födelsedatum, kön och profilfoto och vänlista (för att informera dig om vilka av dina vänner som redan har gått med eller senare går med i tjänsterna) från Facebook. Om du inte vill ge oss sådan information måste du ändra sekretessinställningarna på ditt Facebook-konto, så kontrollera gällande sekretessmeddelanden och -instruktioner från Facebook för mer information.

Vissa sportdata som visas i en app är kanske inte tillgängliga för visning i alla de andra apparna. Sådana appspecifika data behandlas endast av den personuppgiftsansvarige för uppgifterna (se avsnitt 9) och Amer Sports Digital Services Oy som den tekniska tjänsteleverantören för Sports Tracker Community och deras underpersonuppgiftsbiträde i enlighet med avsnitt 6. Alla andra uppgifter delas mellan Sports Tracker Community i alla appar du använder enligt beskrivningen i avsnitt 2.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR ANVÄNDNING

Utöver de syften som anges i sekretesspolicyn används den insamlade informationen för att förse dig med apptjänsterna och för kundtjänst, vilket beskrivs vidare i avsnitt 4. Vi använder också data för marknadsföringsändamål och för profilering, för att exempelvis förse dig med anpassat innehåll baserat på de aktiviteter du registrerar med tjänsterna, samt för att utveckla tjänsterna.

De tillämpliga rättsliga grunderna för bearbetning uppfyller kundavtalet (utgörs av Tjänstevillkor och Sekretesspolicy), uppfyller det berättigade intresset för Suunto/Sports Tracker och/eller ditt samtycke.

Suuntos/Sports Trackers berättigade intresse är direktmarknadsföring och utveckling, förbättring och skydd av tjänster och andra användningsområden som är förenliga med Suuntos/Sports Trackers berättigade intresse enligt definitionen i gällande lagar. Såsom vidare definieras i sekretesspolicyn kan du när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring och för profilering. Observera att detta inte påverkar mängden reklam som visas i tjänsterna utan resulterar i att sådan marknadsföring inte riktas till dig baserat på de uppgifter vi samlar in. Baserat på ditt samtycke bearbetar vi till exempel dina biometriska hälsouppgifter såsom hjärtfrekvens, återhämtning och platsinformation.

DATAÖVERFÖRINGAR OCH -MOTTAGARE

Dina personuppgifter som samlas in för och via tjänsten delas med:Våra underleverantörer, leverantörer och koncernföretag finns både inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), och det är därför nödvändigt att överföra information till ytterligare länder, till exempel Kina och USA.

Såsom vidare beskrivs i sekretesspolicyn säkerställer vi alltid att överföringen görs med de lämpliga säkerhetsåtgärder som anges i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) samt att tredje part endast använder dessa data för att tillhandahålla tjänster till Suunto/Sports Tracker och inte för något annat ändamål. Vanligtvis använder vi standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen för överföringen, om det inte finns några andra tillgängliga medel, såsom skölden för skydd av privatlivet.

DINA RÄTTIGHETER OCH DATALAGRING

Du har flera rättigheter relaterade till dina personuppgifter, såsom beskrivs i vår sekretesspolicy.

På grund av att Sports Tracker- och Suunto-apparna ingår i Sports Tracker Community, kommer användningen av dessa rättigheter emellertid att påverka alla Community-appar.

Detta innebär att borttagning av data eller ett konto eller återkallande av ditt samtycke till sådan behandling som utförs baserat på samtycke påverkar alla tjänster på en gång. Till exempel: Du kan inte ta bort ett konto från Suunto-appen och fortfarande använda samma konto i Sports Tracker. Om du ber oss att ta bort dina personuppgifter, görs det också på samma sätt från alla program samtidigt, och därefter kan du inte längre använda tjänsterna.

Om du vill kontakta oss angående dina personuppgifter finns Suuntos kontaktuppgifter på [suunto.com/support] och för Sports Tracker är kontaktadressen via [Sports Tracker Contact Form].

DATALAGRING

Dina uppgifter kommer att lagras under den tid du har ett konto i tjänsterna och en rimlig tid därefter, om inte tillämpliga lagar eller förordningar kräver att vi lagrar data under en längre tid. Om dina uppgifter lagras baserat på ett rättsligt krav (t.ex. på grund av garanti- eller redovisningsskäl) kan vi inte ta bort dem tidigare, även om du begär det. Vi kan också vara skyldiga att lagra dina data längre än vad som anges här, till exempel för att upprätthålla ett avtal eller hantera en rättslig tvist. I sådana fall lagrar vi dina data så länge det är nödvändigt för det angivna ändamålet.

VEM ÄR [PERSONUPPGIFTSANSVARIG]?

Det företag som erbjuder applikationen (Suunto App/Sports Tracker) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor angående dina personuppgifter bör du kontakta den personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsansvarig för Suunto-appens data är Suunto Oy (Tammiston Kauppatie 7B, 01510 Vantaa, Finland). Du kan kontakta Suunto genom att använda de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 7 ovan eller enligt deras integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig för Sports Trackers data är Amer Sports Digital Services Oy (Tammiston Kauppatie 5, 01510 Vantaa, Finland). Du kan kontakta Amer Sports Digital Services genom att använda de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 7 ovan eller enligt deras integritetspolicy.

Suunto Oy och Amer Sports Digital Services Oy är alla dotterbolag till Amer Sports Corporation. Kontaktuppgifterna till dataskyddsombudet hos Amer Sports Corporation är:

Amer Sports Corporation, c/o Legal, DPO, Konepajankuja 6, 00510 Helsinki, Finland.